“Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам”

“Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам”-ын дагуу 2018 онд магадлан итгэмжлэл авсан, хуулийн этгээдийн хугацааг сунгах, 2020 онд шинээр магадлан итгэмжлэлд орох хуулийн этгээдийн материалыг хүлээн авч байна.
Иймд 2 ба түүнээс дээш жил тогтвортой хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн бус байгууллагууд 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны дотор тус газарт холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ үү. Холбогдох утас 99044910

Хариулт үлдээх