Шийдвэрлэлт

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 87 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэлт 91.1 хувьтай байна. Зонхилж байгаа асуудал нь хүүхэдтэй холбоотой гэр бүлийн хүчирхийлэл, үл хайхралт холбогдож буй асуудлууд байна.

Хариулт үлдээх